PAŽEIDUS KET

Papildomas mokymas vyksta pirmadieniais, penktadieniais nuo 14,00val.

Artimiausi mokymai birželio 17 d.

Kaina 99.00 eur (individualus 120,00eur.)| Būtina išankstinė registracija!

 


 

PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS (KET PAŽEIDĖJŲ KURSAI)

 

1. Pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų stažo), kurie pažeidė KET taisykles dėl:

 • vairuotojų pareigų pėstiesiems
 • lenkimo taisyklių 
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo
 • važiavimo per sankryžas
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais
 • motociklininko šalmais pažeidimais
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu
 • kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės)
 • kaip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata

 

2. Vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų

 

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai tai admistracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

 

 

Mokymo kursą sudaro:

1. Ne trumpesnis kaip 45 minučių trukmės teorijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis:

 • KET naujovės;
 • atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės;
 • eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika;
 • rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti;
 • saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas.

 

2. Ne trumpesnis kaip 90 minučių trukmės psichologijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis:

 • vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje;
 • emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę;
 • alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui;
 • vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;

 

3. Atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.

 

4. Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.

 

5. Žinių patikrinimo testas.

 

Primename, kad prieš surdarant sutartį pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalės pasirašytinai susipažinti su mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir papildomi vairuotojų mokymo tvarka bei sutiks, kad papildomo vairuotojų mokymo metu (išskyrus individualią padaryto  (-ų) KET pažeidimo (-ų)analizę su psihologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas!Sudarant sutartį reikalingi dokumentai:

 

1. Administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė

2. Vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas.

3. Su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. Pažeidimo aprašą (aprašą galima atsinešti, galima užpildyti mokykloje)

 

Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodame papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną.

Susisiekite su mumis!